Časový plán zasadnutí Zastupiteľstva KSK


Dátum aktualizácie: 5. júna 2019


Časový plán zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na roky 2008 až 2019 obsahuje termíny rokovaní Zastupiteľstva a prípravy materiálov na rokovania Zastupiteľstva.V prílohách sú tabuľky s kalendárom zvlášť pre 1. a 2. polrok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019

  • Zverejnil :  Miroslava Segedová
  • Vytvorené :  14. februára 2017 22:25
  • Upravené :  5. júna 2019 11:13