Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení KSK


Dátum aktualizácie: 12. februára 2019  • Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja prijalo 19. apríla 2004 na svojom 17. zasadnutí Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.
  • Na 6. zasadnutí (2. volebné obdobie) Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bol prijatý Dodatok č. 1/2006, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja.
  • Na 13. zasadnutí (2. volebné obdobie) Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bol prijatý Dodatok č. 2/2007, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja.
  • Na 20. zasadnutí (2. volebné obdobie) Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bol prijatý Dodatok č. 3/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja.
  • Na 23. zasadnutí (2. volebné obdobie) Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bol prijatý Dodatok č. 4/2009, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja.
  • Na 20. zasadnutí (3. volebné obdobie) Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bol prijatý Dodatok č. 5/2013, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja.

  • Zverejnil :  Ing. Daša Kolozsyová
  • Vytvorené :  17. februára 2017 21:31
  • Upravené :  12. februára 2019 8:27