Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2008 20-2008 537 Predaj prevádzkového areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.537/2008
2008 20-2008 538 Predaj pozemkov pod garážami na Komenského ulici v Košiciach Uznesenie č.538/2008
2008 20-2008 539 Predaj pozemkov pod garážami na Alejovej ulici v Košiciach Uznesenie č.539/2008
2008 20-2008 540 Predaj budovy na Smetanovej ulici v Košiciach Uznesenie č.540/2008
2008 20-2008 541 Zrušenie uznesenia č. 315/2007 na predaj pozemku v Košiciach - Šaci pre SPP - distribúcia, a.s. Uznesenie č.541/2008
2008 20-2008 542 Kúpa pozemkov v obci Baškovce pre DSS-ANIMA, Michalovce Uznesenie č.542/2008
2008 20-2008 543 Členstvo Košického samosprávneho kraja v združení Košického samosprávneho kraja a Mesta Rožňava vytvoreného na účely výstavby a spoločného užívania stavby „ Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava“ Uznesenie č.543/2008
2008 20-2008 544 Členstvo Košického samosprávneho kraja v združení Košického samosprávneho kraja a Mesta Rožňava vytvoreného na účely výstavby a spoločného užívania stavby „Kruhový objazd – križovatka cesty II/526 a mestskej komunikácie – ulice Košickej v Rožňave“ Uznesenie č.544/2008
2008 20-2008 545 Dodatok č. 3/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.545/2008