Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2009 26-2009 731 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 696/2009 k spolufinancovaniu projektov z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR – Operačný program Vzdelávanie Uznesenie č.731/2009
2009 26-2009 732 Výročná správa Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za rok 2008 Uznesenie č.732/2009
2009 26-2009 733 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným v Moldave nad Bodvou za obdobie od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 Uznesenie č.733/2009
2009 26-2009 734 Informácia o stave poškodenia ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.734/2009
2009 26-2009 735 Schválenie a spolufinancovanie projektu "Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách - INFOTOUR" Uznesenie č.735/2009
2009 26-2009 736 Vymenovanie riaditeľa Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.736/2009
2009 26-2009 737 Vymenovanie riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.737/2009
2009 26-2009 738 Voľba predsedu Predstavenstva Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.738/2009
2009 26-2009 739 Nájom cesty pre Obec Bunkovce Uznesenie č.739/2009
2009 26-2009 740 Schválenie nájmu cestného telesa a pozemkov pod cestným telesom pre obce a mestá na verejnoprospešné účely Uznesenie č.740/2009
2009 26-2009 741 Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.741/2009
2009 26-2009 742 Predaj bývalého hospodárskeho dvora v Strážskom Uznesenie č.742/2009
2009 26-2009 743 Predaj kaštieľa s priľahlým pozemkom v Strážskom Uznesenie č.743/2009
2009 26-2009 744 Predaj pozemku v obci Hnilčík Uznesenie č.744/2009
2009 26-2009 745 Predaj pozemku pre Mesto Michalovce Uznesenie č.745/2009
2009 26-2009 746 Predaj nehnuteľností na ulici Kósu-Schoppera v Rožňave Uznesenie č.746/2009
2009 26-2009 747 Zrušenie uznesenia č. 537/2008 zo dňa 27.10.2008 a uznesenia č. 637/2009 zo dňa 27.4.2009 na predaj nehnuteľností na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.747/2009
2009 26-2009 748 Zrušenie uznesenia č. 2005/504 na uzatvorenie záložnej zmluvy Uznesenie č.748/2009