Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2014 3-2014 41 Zmena uznesenia č. 619/2013 zo dňa 26.8.2013-Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Strážske základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.41/2014
2014 3-2014 42 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu Uznesenie č.42/2014
2014 3-2014 43 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Astronomický areál-rekonštrukcia Moussonovho domu a parku" Uznesenie č.43/2014
2014 3-2014 44 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Kaštieľ v Trebišove-obnova národnej kultúrnej pamiatky" Uznesenie č.44/2014
2014 3-2014 45 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave" Uznesenie č.45/2014
2014 3-2014 46 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi-rekonštrukucia a modernizácia" Uznesenie č.46/2014
2014 3-2014 47 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach" Uznesenie č.47/2014