Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2006 5-2006 75 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.75/2006
2006 5-2006 76 Predaj pozemkov pre Obec Štítnik Uznesenie č.76/2006
2006 5-2006 77 Predaj budovy CO skladu a pozemkov v Zlatej Idke Uznesenie č.77/2006
2006 5-2006 78 Predaj pozemkov a budovy bývalej gynekológie NsP, Rázusova ul., Spišská Nová Ves Uznesenie č.78/2006
2006 5-2006 79 Zmena štatútu v neziskovej organizácii Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach poskytujúcej všeobecne prospešné služby Uznesenie č.79/2006
2006 5-2006 80 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.80/2006
2006 5-2006 81 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.81/2006
2006 5-2006 82 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Uznesenie č.82/2006
2006 5-2006 83 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Uznesenie č.83/2006
2006 5-2006 84 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.84/2006
2006 5-2006 85 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.85/2006