3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 10 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 53 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
21 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Uznesenie č.21/2014

Hlasovania:

Názov
0017.pdf