3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 7 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 19/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 313 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 247 Kb Návrh VZN
Iny 179 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
18 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 19/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie Uznesenie č.18/2014

Hlasovania:

Názov
0013.pdf