3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 6 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 208 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 143 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu 201 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
17 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.17/2014

Hlasovania:

Názov
0012.pdf