3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 14 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 124 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 120 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 193 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 195 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
24 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.24/2014

Hlasovania:

Názov
0024.pdf
0025.pdf
0026.pdf
0027.pdf