3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 9 Návrh na schválenie splatenia odplaty za postúpenie pohľadávok spoločnosťou Svet zdravia, a.s. formou investícií a rozšírenie nájmu hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 35 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 27 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
20 Návrh na schválenie splatenia odplaty za postúpenie pohľadávok spoločnosťou Svet zdravia, a. s. formou investícií a rozšírenie nájmu hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.20/2014

Hlasovania:

Názov
0015.pdf
0016.pdf