3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 18.b Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Rozhanovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 35 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 286 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 320 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 384 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
29 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Rozhanovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Uznesenie č.29/2014

Hlasovania:

Názov
0033.pdf