3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 18.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 32 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 37 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 344 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1290 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1518 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
33 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.33/2014

Hlasovania:

Názov
0037.pdf