3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 18.g Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 29 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 40 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 320 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 535 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
34 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.34/2014

Hlasovania:

Názov
0038.pdf