3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 18.i Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Košická Belá

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 38 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 287 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 557 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
36 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Košická Belá Uznesenie č.36/2014

Hlasovania:

Názov
0040.pdf