3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 18.j Zmena uznesení Zastupiteľstva KSK č. 417/2012, č. 499/2012, č. 592/2013, č. 617/2013 a č. 619/2013, týkajúcich sa spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodných verejných súťaží a podmienok obchodných verejných súťaží

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 43 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 799 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 950 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 837 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 948 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 2234 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
37 Zmena uznesenia č. 417/2012 zo dňa 16.apríla 2012-Spôsob prevodu domu a pozemkov v k.ú. Stredné mesto na ul. Svätoplukova č.28 v Košiciach na základe OVS a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.37/2014
38 Zmena uzn.č 499/2012 z 22.10.2012-Zruš.uzn.č.418 zo 16.4.2012-Spôsob prevodu bud. a pozemku v k.ú.Kr.Chlmec na ul.Pri štadióne č.69 v Kr.Chlmci na zákl.OVS a schvál.podm.OVS,schvál.spôs.prevodu vlastníctva nehnut. v k.ú.Kr.Chlmec na zákl.OVS a podm.OVS Uznesenie č.38/2014
39 Zmena uznesenia č. 592/2013 zo dňa 24.júna 2013-Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú.Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.39/2014
40 Zmena uznesenia č. 617/2013 zo dňa 26.augusta 2013-Zrušenie uzn.č.500/2012 z 22.10.2012,schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú.Terasa,na Popradskej ul.1 v Košiciach na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.40/2014
41 Zmena uznesenia č. 619/2013 zo dňa 26.8.2013-Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Strážske základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.41/2014

Hlasovania:

Názov
0041.pdf
0042.pdf
0043.pdf
0044.pdf
0045.pdf