3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2013 až január 2014, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2014

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 391 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 399 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
14 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2013 až január 2014, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2014 Uznesenie č.14/2014

Hlasovania:

Názov
0005.pdf
0006.pdf
0007.pdf
0008.pdf
0009.pdf