3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 19 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – aktualizácia uznesení

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 195 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 200 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
42 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu Uznesenie č.42/2014
43 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Astronomický areál-rekonštrukcia Moussonovho domu a parku" Uznesenie č.43/2014
44 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Kaštieľ v Trebišove-obnova národnej kultúrnej pamiatky" Uznesenie č.44/2014
45 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave" Uznesenie č.45/2014
46 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi-rekonštrukucia a modernizácia" Uznesenie č.46/2014
47 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach" Uznesenie č.47/2014

Hlasovania:

Názov
0046.pdf
0047.pdf
0048.pdf
0049.pdf
0050.pdf
0051.pdf