3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 3. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
12 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.12/2014

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf