3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 13 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
23 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.23/2014

Hlasovania:

Názov
0020.pdf
0021.pdf
0022.pdf
0023.pdf