3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 3.a Postoj Košického samosprávneho kraja k dokumentu "Memorandum o porozumení spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources"

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
15 Postoj Košického samosprávneho kraja k dokumentu „Memorandum o porozumení spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“ Uznesenie č.15/2014

Hlasovania:

Názov
0010.pdf