3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

3-2014

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2013 až január 2014, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2014

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument č.1 391 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument č.2 399 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
14 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2013 až január 2014, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2014 Uznesenie č.14/2014

Hlasovania:

Názov
0005.pdf
0006.pdf
0007.pdf
0008.pdf
0009.pdf