4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 21 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 13 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 24 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 154 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
68 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.68/2014

Hlasovania:

Názov
0027.pdf