4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 10 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 30 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 78 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
57 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Uznesenie č.57/2014

Hlasovania:

Názov
0016.pdf