4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 4. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
48 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.48/2014

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf