4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 28 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov za rok 2012

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
84 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov za rok 2012 Uznesenie č.84/2014

Hlasovania:

Názov
0043.pdf