4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 8 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2014 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 34 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 56 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 32 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 30 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
55 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2014 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.55/2014

Hlasovania:

Názov
0014.pdf