4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 149 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 150 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 244 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
56 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov Uznesenie č.56/2014

Hlasovania:

Názov
0015.pdf