4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 14 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2012/2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 196 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 197 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 138 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 5096 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
61 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2012/2013 Uznesenie č.61/2014

Hlasovania:

Názov
0020.pdf