4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 17 Návrh na zmenu uzn. Z/KSK č.561/2013 zo dňa 29.4.2013,Intenzita pomoci–spolufin.SŠ v zriaď.pôs. samospr.kraja v rámci OP:Vzdelávanie Prior.os:3 Podpora vzdel.osôb s osobit.vzdeláv.potrebami,Opatr.3.1:Zvyšovanie vzdel.úrovne príslušn.marginal.rómsk.komunít

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 125 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 150 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 135 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 157 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
64 Zmena uzn. Z/KSK č.561/2013 zo dňa 29.4.2013,Intenzita pomoci–spolufin.SŠ v zriaď.pôs. samospr.kraja v rámci OP:Vzdelávanie Prior.os:3 Podpora vzdel.osôb s osobit.vzdeláv.potrebami,Opatr.3.1:Zvyšovanie vzdel.úrovne príslušn.marginal.rómsk.komunít Uznesenie č.64/2014

Hlasovania:

Názov
0023.pdf