4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 18 Návrh na zmenu uzn.Z/KSK č.562/2013 zo dňa 29.4.2013, Intenzita pomoci–spolufin. stred.škôl v zriaď.pôsob. samosprávneho kraja v rámci OP: Vzdelávanie,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel.a odbor.prípravy,Opatrenie 1.1:Premena tradičnej školy na modernú

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 125 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 217 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 183 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 259 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
65 Zmena uznesenia Z/KSK č.562/2013 zo dňa 29.4.2013, Intenzita pomoci–spolufin. stred.škôl v zriaď.pôsob. samosprávneho kraja v rámci OP: Vzdelávanie,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel.a odbor.prípravy,Opatrenie 1.1:Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.65/2014

Hlasovania:

Názov
0024.pdf