4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 19 Zmeny v sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky – zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 133 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 451 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
66 Zmeny v sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky – zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.66/2014

Hlasovania:

Názov
0025.pdf