4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 27.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 29 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 35 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 372 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 583 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
79 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.79/2014

Hlasovania:

Názov
0038.pdf