4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 27.g Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 32 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 38 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 341 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 909 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 999 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
80 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.80/2014

Hlasovania:

Názov
0039.pdf