4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

4-2014

Bod č. 11 Návrh VZN Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení VZN Košického samosprávneho kraja č. 8/2008

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 33 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 86 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
58 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení VZN Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 Uznesenie č.58/2014

Hlasovania:

Názov
0017.pdf