5-2014 Dátum konania 30. 6. 2014 09:00

5-2014

Bod č. 7.b Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 13 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 320 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
93 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.93/2014

Hlasovania:

Názov
0015.pdf