5-2014 Dátum konania 30. 6. 2014 09:00

5-2014

Bod č. 11 Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo „Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 13 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 23 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 35 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
97 Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo „Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“ Uznesenie č.97/2014

Hlasovania:

Názov
0019.pdf