5-2014 Dátum konania 30. 6. 2014 09:00

5-2014

Bod č. 5.a Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a.s. za rok 2013 a krátkodobých víziách do budúcnosti

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 25 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 28 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1523 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
88 Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2013 a krátkodobých víziách do budúcnosti Uznesenie č.88/2014

Hlasovania:

Názov
0006.pdf
0007.pdf