5-2014 Dátum konania 30. 6. 2014 09:00

5-2014

Bod č. 8 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2013, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2014

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 198 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 193 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 206 Kb Dôvodová správa
Iny 847 Kb Iny
Príloha Materiálu 1157 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
94 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2013, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2014 Uznesenie č.94/2014

Hlasovania:

Názov
0016.pdf