5-2014 Dátum konania 30. 6. 2014 09:00

5-2014

Bod č. 17.f Zámena pozemkov v k. ú. Moldava nad Bodvou medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Moldava nad Bodvou

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 26 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 34 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 730 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 854 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 526 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
108 Zámena pozemkov v k. ú. Moldava nad Bodvou medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Moldava nad Bodvou Uznesenie č.108/2014

Hlasovania:

Názov
0030.pdf