6-2014 Dátum konania 25. 8. 2014 09:00

6-2014

Bod č. 5 Návrh na opravu uzn.č.66/2014 zo 4.zas.Z KSK konaného dňa 28.apríla 2014 v Košiciach-Zmeny v sieti škôl,šk.zariadení,stredísk prakt.vyučovania a pracovísk prakt.vyučovania SR-zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 128 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 131 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
112 Oprava uzn.č.66/2014 zo 4.zas.Z KSK konaného dňa 28.apríla 2014 v Košiciach-Zmeny v sieti škôl,šk.zariadení,stredísk prakt.vyučovania a pracovísk prakt.vyučovania SR-zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Uznesenie č.112/2014

Hlasovania:

Názov
0007.pdf