6-2014 Dátum konania 25. 8. 2014 09:00

6-2014

Bod č. 12 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2014

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 39 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 11579 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
119 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2014 Uznesenie č.119/2014

Hlasovania:

Názov
0014.pdf