6-2014 Dátum konania 25. 8. 2014 09:00

6-2014

Bod č. 11 Informatívna správa o Partnerskej dohode medzi SR a EÚ

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 50 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 28 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
118 Informatívna správa o Partnerskej dohode medzi SR a EÚ Uznesenie č.118/2014

Hlasovania:

Názov
0013.pdf