7-2014 Dátum konania 13. 10. 2014 09:00

7-2014

Bod č. 12 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 4. etapa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 136 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 422 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
138 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 4. etapa Uznesenie č.138/2014

Hlasovania:

Názov
0013.pdf