7-2014 Dátum konania 13. 10. 2014 09:00

7-2014

Bod č. 5 Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 20 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
131 Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám Uznesenie č.131/2014

Hlasovania:

Názov
0005.pdf