7-2014 Dátum konania 13. 10. 2014 09:00

7-2014

Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 16 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 90 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
134 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení Uznesenie č.134/2014

Hlasovania:

Názov
0008.pdf