7-2014 Dátum konania 13. 10. 2014 09:00

7-2014

Bod č. 13 Vstup Košického samosprávneho kraja do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra, o. z., Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 28 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 83 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
139 Vstup Košického samosprávneho kraja do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra, o. z., Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice Uznesenie č.139/2014

Hlasovania:

Názov
0014.pdf