7-2014 Dátum konania 13. 10. 2014 09:00

7-2014

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 381 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 121 Kb Návrh VZN
Iny 186 Kb Iny
Príloha Materiálu 445 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 586 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
135 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016 Uznesenie č.135/2014

Hlasovania:

Názov
0009.pdf
0010.pdf