7-2014 Dátum konania 13. 10. 2014 09:00

7-2014

Bod č. 6 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 26 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 18 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 29 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
132 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.132/2014

Hlasovania:

Názov
0006.pdf