7-2014 Dátum konania 13. 10. 2014 09:00

7-2014

Bod č. 17.d Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 38 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 770 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1010 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 476 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
146 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.146/2014

Hlasovania:

Názov
0021.pdf